x

İMKB ENDEKSLERİNDEKİ HİSSE SENEDİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Borsa Yönetim Kurulu’nun 16.06.2011 tarihli toplantısında,
1. İMKB Hisse Senetleri Endeksleri’nin 2011 yılı üçüncü üç aylık döneminde (01.07.2011-30.09.2011) Ek Liste 1’de yer alan Şirketlere göre oluşturulmasına,
2. İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100 ve İMKB 10 BANKA endekslerinde 2011 yılı üçüncü üç aylık dönemi için (01.07.2011-30.09.2011) aşağıdaki tabloda gösterilen değişikliklerin yapılmasına,
oy birliği ile karar verildi

Ek Liste 1 için tıklayınız