Yatırım Fonu Hakkında Genel Bilgi

Turkish Bank ve Turkish Yatırım Fonlarının mal varlığı, kurucu ve yöneticisinin mal varlığından ayrı olarak İMKB nin resmi Takas ve Saklama Bankası olan Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu güvencesi altında saklanmaktadır.

Yatırım Felsefesi

Fon yönetiminde felsefemiz, dürüst, güvenilir,şeffaf ve sürekli kendini geliştiren, yatırımcı mutluluğunu ve uzun vadeli kazancını herşeyden önde tutan bir anlayışla hizmet etmektir. Şirketimizde, sadece yüksek performans değil, uzun vadede de istikrarlı getiriyi de sağlamayı amaçlamaktadır.

Fon Operasyonu ve Vergi

Operasyonel Bilgiler

Mesai saatlerinde Turkish Bank A.Ş. şubelerinden ya da Turkish Yatırım A.Ş. internet sisteminden A ve B tipi yatırım fonu pay alım-satım talimatında bulunulabilir. B Tipi Likit Fon dışındaki tüm yatırım fonlarında ileri fiyatlama yöntemi uygulanmaktadır. İleri fiyatlamanın uygulandığı fonlarda iş günlerinde 13:30'a kadar iletilen alım talepleri, aynı gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olmaktadır. 13:30 sonrasında verilen alım ihbarları ise ertesi iş günü akşam oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fona dahil olurlar. Yatırımcı, yatırım tutarını ihbar esnasında peşin olarak yatırır. Katılma payları yatırımcının hesabına geçene dek, bu tutar repoda ....

Yatırım Fonu Tercih Ederken

Neden Doğrudan Hisse Senedi Yerine Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon Tercih Edilmelidir?

Özellikle Borsa ile yeni ilgilenmeye başlayan kişilerin çok sayıdaki hisse senetleri arasından sağlıklı seçim ve daha da önemlisi, uygun yatırım zamanlaması yapabilmesi kolay değildir. A tipi Fonlarda kararları gerekli araştırma desteğine sahip uzmanlar verdiğinden yanılgı payları prensip olarak daha az olur.

Para ve Sermaye Piyasaları'nda yapılan işlemlerde elde edilen getiriler, fon yönetim ücreti hariç hiçbir kar marjı alınmaksızın tamamen yatırım fonu getirisine dönüşür.

Fon Okulu

Yatırım Fonu Nedir ?

Yatırımcılardan katılma belgesi karşılığı toplanan birikimlerle oluşan portföyün, çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarında, riskin dağıtılması ilkesine dayanarak profesyonel olarak yönetildiği mal varlıklarıdır

Fonların Kuruluşlarının ve İşleyişlerinin Yasal Dayanakları Nelerdir?

Fonlar, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan tebliğ esaslarına göre kurulur ve işletilir. Fonların kuruluş ve işleyişine ilişkin tüm hususlar ...